THÔNG TIN LIÊN HỆ

12/02/2019 | 09:09 AM

 | 

CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273

Fax: 04.38464051

Email: byt@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU

Văn phòng Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732273

Fax: 04.38464051

Email: byt@moh.gov.vn

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732397

Fax: 04.62732397

Email: ttkt@moh.gov.vn

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.62732434

Fax: 04.38464060

Email: bmte@moh.gov.vn

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732279

Fax: 04. 62732279

Email: tbct@moh.gov.vn

Vụ Bảo hiểm y tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 62732347

Fax: 04. 62732300

Email: baohiemyte@moh.gov.vn

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732367

Fax: 04. 62732269

Email: khtc@moh.gov.vn

Vụ Tổ chức cán bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732259

Fax: 04. 62732259

Email: tccb@moh.gov.vn

Vụ Hợp tác quốc tế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732201

Fax: 04. 62732239

Email: ht@moh.gov.vn

Vụ Pháp chế.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732295

Fax: 04. 62732295

Email: pc@moh.gov.vn

Thanh tra Bộ.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732322

Fax: 04. 62732311

Email: ttb@moh.gov.vn

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Cục Y tế dự phòng.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38430040

Fax: 04. 37367379

Email: dp@moh.gov.vn

Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37367128

Fax: 04. 38465732

Email: vaac@moh.gov.vn

Cục An toàn thực phẩm.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464489

Fax: 04. 38463739

Email: vfa@vfa.gov.vn

Cục Quản lý Môi trường y tế.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37368395

Fax: 04. 37368394

Email: mt@moh.gov.vn

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732249

Fax: 04. 62732243

Email:

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62733082

Fax: 04. 62732289

Email:

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 62732247

Fax: 04.6273247

Email:

Cục Quản lý Dược.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38464413

Fax: 04. 38234758

Email: qld@moh.gov.vn

Cục Công nghệ thông tin.

Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội

                            Điện thoại: 04. 62732091

Fax:

Email: cntt@moh.gov.vn

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38435297

Fax: 04. 37474993

Email: webmaster@gofp.gov.vn

Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Địa chỉ: ngõ A36, đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38234167

Fax: 04. 38232448

Email: hspi@hn.vnn.vn

Báo Sức khỏe và Đời sống.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461684

Fax: 04. 38443144

Email:

Tạp chí Y học thực hành.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 22141439

Fax: 04. 38464098

Email:

Tạp chí Dược học.

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 38461430

Fax: 04. 38463952

Email:


Thăm dò ý kiến