Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1557
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện C Đà Nẵng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Dược lý – Dược lâm sàng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 24/07/2024 bcb-so-998-bvc-ngay-18-7-2024-đã-gộp--81247828923832.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 15/7/2024 Cơ sở y tế 17/07/2024 ds-c-p-nh-t-15-7-2024-signed--6083679886461803.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 01/7/2024 Tổ chức 05/07/2024 ds-qtmt-thang-06-2024--6083292690363264.pdf
4 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ thạc sĩ ngành: Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 15/07/2024 1635-bv-hyhn-t-c-t--5904306718349148.pdf
5 Quyết định 1951, ngày 09/7/2024 về việc miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y tâm thần 09/07/2024 1951-qdb-signed--5363915937130319.pdf
6 Danh sách Giám định viên pháp y và pháp y tâm thần, cập nhật 17.6.2024 25/06/2024 ds-pytt-24-6-2024--5363647829787879.pdf
7 Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Y tế công cộng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 08/07/2024 ban-cong-bo-117-bvdk-pnt--5283286362366462.pdf
8 Quyết định số 4393/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 về việc cấp thẻ giám định viên pháp y, pháp y tâm thần. 11/12/2023 qd-4393cấp-thẻ-cho-123-gđv-co-so--4788024288785771.pdf
9 Dánh sách cá nhân, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc các đơn vị do Bộ Y tế quản lý cập nhật 30.12.2021 26/01/2022 qd-112--4592082508650734.pdf
10 Khoa khám bệnh chuyên khoa Ký sinh trùng thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Xét nghiệm y học. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Cơ sở y tế 26/06/2024 bcb-195-vien-sr-kst-ct-hcm--4591922507030879.pdf