Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1546
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 13/6/2024 Cơ sở y tế 14/06/2024 14-6-2024-ds-signed--3074639878753495.pdf
2 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 6) Bệnh viện 07/06/2024 2305-dot-6--2732728934555440.pdf
3 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 5) Bệnh viện 24/04/2024 1545-dot-5--2732696077056473.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 05/06/2024 ds-5-2024--2438836959197575.pdf
5 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 22/05/2024 ban-cong-bo-465-bv-trung-ng-thai-nguyen--1606444312880644.pdf
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 20/5/2024 Cơ sở y tế 20/05/2024 ds-phòng-khám-bnn-20-5-2024--895445719278978.pdf
7 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 06/05/2024 ds-cong-bo-qtmt-thang-04-2024-signed--385068215368006.pdf
8 Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I: Kỹ thuật Hình ảnh y học. - Trình độ bác sĩ nội trú: Y học gia đình. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 25/04/2024 bct-bv-thong-nhat_dot-5--777454567251966.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 29/02/2024 Cơ sở y tế 24/04/2024 ds-pḥng-khám-bnn-24-4-2024--777254237828928.pdf
10 Danh sách các cơ sở đào tạo công bố đủ điều kiện đòa tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật 25/4/2024 Cơ sở đào tạo 25/05/2024 ds-c-p-nh-t-n-25-4-2024-signed--777056899706168.pdf